نیلوفر ایرانی

نگاهی به فعالیت های گذشته

مجید خالقیان


ادامه را بخوانید:

چرا کوروش بزرگ خاص است؟

 

به بهانه یلدا:

سفره یلدا

 

 

جشن اسپندگان:

جشن اسپندگان

جشن اسپندگان

جشن اسپندگان

 

سفره های هفت سین:

سفره هفت سین اسفند ۱۳۹۱

سفره هفت سین اسفند ۱۳۸۹

سفره هفت سین اسفند ۱۳۸۸


comment نظرات ()
نوروز، یادگار جمشید
نوروز، یادگار جمشید

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ |


چنین جشن فرخ از آن روزگار

بمانده است از آن خسروان یادگار

با توجه به کهن بودن جشن نوروز و دگرگونی ها در آیین برگزاری آن، درباره ی پیدایش این جشن باستانی گفته ها و افسانه ها و روایات گوناگون بیان شده است. پایان آفرینش، بازگشت فَروهر گذشتگان به زمین و ... از مواردی است که درباره انگیزه ایرانیان باستان از برگزاری این جشن بیان می شود.

اما بسیار مشهور است که این جشن به دوره جمشید ارتباط دارد. باید توجه داشت که برخی از پژوهشگران جمشید را یک شخص خاص نمی دانند بلکه یکی از دوره های تاریخی می دانند.


ادامه مطلب...
comment نظرات ()
نگاهی به نوشیدنی در ایران
اسطوره نوشیدنی در ایران

| نویسنده: حافظ تقی پور | برگرفته از: نیلوفر ایرانی، نامه ۱۴، اسفند ۱۳۹۱ |


سالها این پرسش که خواستگاه نخستین نوشیدنی‌های مختلف با طعم‌های گوناگون کجا بوده و انسان چگونه به خواص آنها پی برده است؛ ذهن پژوهش گران را مشغول کرده است. در داستان‌های کهن ایرانی، کشف نوشیدنی و گرفتن آب میوه‌ها را به جمشید، پادشاه بزرگ ایران نسبت داده‌اند که از نظر اسطوره‌ای اهمیت خاصی دارد.


ادامه مطلب...
comment نظرات ()