نیلوفر ایرانی

آیا علی اکبر رائفی پور درست می گوید؟!

درست است که اکثر صحبت های ایشان مطالبی صحیح بودند و این جای تقدیر دارد، اما به نظر می رسد نقد هایی هم به سخنان ایشان وارد است.

 

ادامه مطلب...


comment نظرات ()