نیلوفر ایرانی

همشهری جوان فرمایشی

چندی پیش مجله همشهری جوان به تخریب چهره کوروش بزرگ پرداخت و به طور کلی علاقه به تاریخ ایران باستان را مورد نقد و بررسی قرار داد. جدا از بحث آزادی بیان و اینکه این طور نقد ها باید باشد؛ از این تعجب می کنیم که چگونه وجدان یک انسان اجازه می دهد که چنین موارد غیر واقعی را به یک شخصیت بزرگ تاریخی نسبت بدهد.


ادامه مطلب...
comment نظرات ()