نیلوفر ایرانی

نگاهی به نوشیدنی در ایران
اسطوره نوشیدنی در ایران

| نویسنده: حافظ تقی پور | برگرفته از: نیلوفر ایرانی، نامه ۱۴، اسفند ۱۳۹۱ |


سالها این پرسش که خواستگاه نخستین نوشیدنی‌های مختلف با طعم‌های گوناگون کجا بوده و انسان چگونه به خواص آنها پی برده است؛ ذهن پژوهش گران را مشغول کرده است. در داستان‌های کهن ایرانی، کشف نوشیدنی و گرفتن آب میوه‌ها را به جمشید، پادشاه بزرگ ایران نسبت داده‌اند که از نظر اسطوره‌ای اهمیت خاصی دارد.


ادامه مطلب...
comment نظرات ()