نیلوفر ایرانی

نوروز، یادگار جمشید
نوروز، یادگار جمشید

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ |


چنین جشن فرخ از آن روزگار

بمانده است از آن خسروان یادگار

با توجه به کهن بودن جشن نوروز و دگرگونی ها در آیین برگزاری آن، درباره ی پیدایش این جشن باستانی گفته ها و افسانه ها و روایات گوناگون بیان شده است. پایان آفرینش، بازگشت فَروهر گذشتگان به زمین و ... از مواردی است که درباره انگیزه ایرانیان باستان از برگزاری این جشن بیان می شود.

اما بسیار مشهور است که این جشن به دوره جمشید ارتباط دارد. باید توجه داشت که برخی از پژوهشگران جمشید را یک شخص خاص نمی دانند بلکه یکی از دوره های تاریخی می دانند.


ادامه مطلب...
comment نظرات ()