نیلوفر ایرانی

نیلوفر ایرانی در همایش مدیران مسئول سراسر کشور

در اردیبهشت ۱۳۹۰، نهمین همایش مدیران مسئول نشریات دانشجویی سراسر کشور در مجتمع عصر انقلاب شهریار برگزار شد که دانشجویان دانشگاه دامغان هم حضور فعالی در این همایش داشتند.

مدیران مسئول نشریات «کاوشگر»، «نیلوفر ایرانی»، «چهار شیر» و «صبح انتظار» به همراه سردبیر نشریه «یک جوش بی نهایت صفر» در این همایش حضور یافتند.

این همایش که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد با حضور مسئولین ارشد این وزارت خانه همراه بود.

میهمانان ویژه، کارگاه های آموزشی و وضعیت رفاهی قابل قبول؛ این همایش را در سطح بالایی قرار داد که البته در این بین فضای تک بعدی حاکم بر این همایش کمی آزار رسان بود.

این همایش با انتخاب دو عضو مدیر مسئول دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی سراسر کشور به اتمام رسید.


نکته ی قابل توجهی که در این همایش می توان به آن اشاره کرد، یاد شدن از نام «نیلوفر ایرانی» در نشریه «خانه ما» به صاحب امتیازی «خانه نشریات اداره کل وزارت علوم» و به مدیر مسئولی «سروناز حر» بود.

مدیر مسئول نشریه نیوفر ایرانی در بخش تریبون آزاد این همایش، شرکت کرد و مجری برنامه به اشتباه نام نشریه را «نیلوفر آبی» عنوان کرد و همین موضوع باعث شد که مدیرمسئول گاهنامه نیلوفر ایرانی در صحبت هایش این موضوع را اصلاح کند.

نشریه «خانه ما» که اوضاع و احوال همایش را به زبانی طنز بیان می کرد، در مطلبی با عنوان «نکاتی در باب همایش نشینی» این موضوع را به این شکل پوشش داد:

«اگر مجری هم اشتباهی اسم نشریه تان را به جای نیلوفر ایرانی، نیلوفر آبی خواند، شما خودتان پشت تریبون حسابی از خجالتش در آیید.»


comment نظرات ()