نیلوفر ایرانی

مغز

از خوردن مغز جوانان تا شستشوی مغزی

| نویسنده: محمد سعید محمودیان | برگرفته از: نیلوفر ایرانی، نامه ۷، مهر ١٣٩٠ |


 آنچه در داستان کاوه و ضحاک بسیار شگفت انگیز است، مورد توجه قرار گرفتن مغز جوانان می باشد. مارانی که بر دوش ضحاک رسته اند نماد خوی اهریمنی و ددمنشیند؛ خوراکشان مغز سر جوانان است. حال چرا مغز؟ و چرا جوانان؟


مغز جایگاه تفکر و تعقل است و مغز جوانان پرشورتر و پویاتر؛ پس چه بهتر این نیروی بالقوه که می‌تواند تهدیدی خطرناک برای هر حکومت مستبدی باشد از میان بر چیده شود. اکنون هم حکومت‌های مستبد با شیوه‌هایی نوین چون مواد مخدر و برنامه‌های رایانه‌ای و تلویزیونی این میراث به جا مانده از ضحاک را همچنان حافظ امنیت و بقای خود می‌دانند. قیام کاوه و جنگ فریدون و ضحاک نمود‌هایی کاملاً امروزی دارند. آتش قیام بر ضد ضحاک را مردی ساده از جنس رعیت شعله ور می‌کند و آنگاه بزرگان بدو می‌پیوندند.

 

این نوشتار بخشی از نوشتار چاپ شده است.

بانو فرنگیس طوسی با همراهی مرشد حمید رضایی در همایش سرای مهر به شاهنامه خوانی پرداخت و بخشی از داستان پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاک را نقالی کرد.

بخش‌هایی از نقالی فرنگیس طوسی:


comment نظرات ()