هفت

همانطور که آگاه هستید، هفت عددی مقدس برای بشر محسوب می شود.هفت در نزد ایرانیان هم از ارزش بالایی برخوردار بوده است...

شاید همین اندیشه رفته رفته «هفت کشور»، «هفت دیدگاه نیک به آتش»، «هفت خوان»  و ... را پدید می آورد و آن هنگام که به کمال می رسد «هفت شهر عشق» و در نتیجه مفاهیم بالای عرفانی عرضه می شوند.

 ادامه را بخوانید:

هفت

/ 0 نظر / 14 بازدید