آرم هیتلر یا گردونه ی مهر

به این نشان نگاه کنید.

شما این نشان را به چه چیزی می شناسید؟!

باید بپذیریم که امروز این نشان که موسوم به «صلیب شکسته» است، سمبولی برای نژاد پرستان شده است.

حتی این روز ها تبدیل به یک نشان برای شیطان پرست ها هم شده است. کار به جایی رسید که عده ای هم این نشان را مربوط به موجودات فضایی پنداشتند.

اما به نظر می آید تمام این تصورات نادرست می باشد و اصل این نشان از جای دیگری سرچشمه می گیرد.

 ادامه مطلب...

/ 0 نظر / 19 بازدید