در گوانگ ژو چه گذشت؟!

تحریف آشکار تاریخ این بار توسط یک دوست !!

سانسور رسانه ملی در این بین جالب به نظر آمد. طوری که انگار یک مسئله معمولی رخ داده است. اما رسانه های زیادی با پوشش این موضوع و تحلیل آن به جمع زیاد معترضین پیوستند. رسانه های عربی از این موضوع بسیار خوشحال شدند و آن را دلیلی بر حقانیت خود می دانستند.

 ادامه را بخوانید:

پیرامون تحریف نام خلیج فارس در مسابقات گوانگ ژو

/ 0 نظر / 26 بازدید