به بهانه شب یلدا

صحبت حکام ، ظلمت شب یلداست

نور ز خورشـید خواه بو کـــه براید

(حافظ)

 

نظـــر به روی تـو هر بامــداد نوروزیســـت

شب فراق تو هر شب که هست یلدایی ‌ست

(سعدی)

 

باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

(سعدی)

 

روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف

گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست

(سعدی)

 

شب هجرانت ای دلبر، شب یلدا است پنداری

رخـت نوروز و دیـدار تو عیـد ماست پنـداری

(اوحدی)

 

آری که آفتاب مجرد به یک شعاع

بیخ کــواکب شب یلدا برافکــند

(خاقانی)

 

رتبه عرفان شود شام فنا روشـنت

قیمت انوار شمع در شب یلدا طلب

(وحشی بافقی)

 

تا در سر زلفش نکنی جان گرامی

پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد

(خواجوی کرمانی)

 

دور است کاروان سحر زینجا

شمعی بباید این شب یلدا را

(پروین اعتصامی)

 

مهره مـهر چو از حقه میـــنا بنمــود

ماه من طلعت صبح از شب یلدا بنمود

(خواجوی کرمانی)

 

به عزت شب قدر و شب حساب برات

به حرمت شب آبستن و شب یلدا

(عطار)

 

شماره دوم

 

آذر ١٣٨٩

/ 0 نظر / 27 بازدید