کوروش بزرگ در نگاهی کوتاه

نام :کوروش

• پارسی باستان:   [Kūruš، کورُش١]

• یونانی باستان:   [Kuros، کورُس٢] Κῦρος

• عبری: כורש [Koresh]

• لاتین: Cyrus [به فرانسوی: سیروس، به انگلیسی: سایروس]

• اسطوره های ایرانی: فریدون، کیخسرو [به نظر می رسد کیخسرو و فریدون در شاهنامه بیشترین آمیختگی را با کوروش دارند]

 

نام پدر : کمبوجیه (اروپایی: کامبیز)

نام مادر : [احتمالاً] ماندانا

پرورش یافته نزد : [احتمالاً] میترادات ( مهرداد ) و سپاکو

القاب : پدر، منجی، قهرمان و...

زاد روز : [احتمالاً]  ٤ شهریور ۶۰۰ یا ۵۷۶  پیش از میلاد

مرگ : ۵۳۰ یا ۵۲۹ پیش از میلاد

مدت فرمانرایی : ۵۵۹ -۵۲۹ پیش از میلاد

زاد گاه : آنشان

آرامگاه : پاسارگاد

روز بزرگداشت : ٢٩ اکتبر (٧ آبان) [همزمان با نگارش منشور حقوق بشر]

فتوحات مهم : تصرف لیدی، تسخیر شهر سارد، تصرف شهرهای یونانی آسیای صغیر، تسخیر شرق فلات ایران، تسخیر بابل

١- در صیغه مضاف الیه: کورائوس، به نظر می آید هسته اصلی این نام کورو بوده است.

٢- حالت فاعلی: کورُس Kuros، حالت ندایی: کوره یا کورشا Kure، حالت مفعولی: کورون یا کورشرا Kuron، حالت اضافی: کورو Kurou

با سپاس از پژوهش های : مرحوم مشیرالدوله پیرنیا، دکتر کامیاب خلیلی، دکتر جلال خالقی مطلق

/ 0 نظر / 21 بازدید