نام های ایرانی

با کوشش: رضا معزی

هفت نام دختر

1- آشنا : یار، دوست

2- آناهیتا : بانوی پاك

3- بیتا : یكتا، بی‌مانند

4- پگاه : سحر، بامداد

5- جوانه : جوان، جوانی،رویش

6- دل آرام : آرامش دهنده دل

7- روناك : روشنایی

 

هفت نام پسر

1- ایرانمهر : روشنایی ایران

2- پارسا : پرهیزكار

3- راد : بخشنده

4- رستم : بالش و روینده

5- سِپِهر : آسمان

6- شایان : سزاوار، شایسته

7- نوید : مژده شادمانی

/ 0 نظر / 21 بازدید