نام های ایرانی

هفت نام دختر

۱- آتوسا: نام دختر کوروش و همسر داریوش

۲- آرمیتا: آرمان، عشق پاک

۳- انوشه: بی مرگ، جاودان

۴- ایران: آزادگان، سرزمین آزادی

۵- کیانا: طبیعت

۶- میترا: مظهر دوستی و محبت و صلح و صفا و روشنایی

۷- مینو: جهان معنوی

 

هفت نام پسر

۱- آبتین : نام پدر فریدون

۲- آرش : پهلوان و یکی از تیراندازان ایرانی

۳- آریا : اصیل و آزاد

۴- آریامهر : دارنده مهر ایران

۵- آذر نوش : دوست دار فرهنگ

۶- ایرج : یاری دهنده آریایی ها

۷- هخامنش : دوست منش

شماره دوم

 

آذر ١٣٨٩

/ 0 نظر / 23 بازدید