نگاهی فراگیر به گاهنامه نیلوفر ایرانی

شماره های چاپ شده:

شماره یکم

نامه ۱، آبان ١٣٨٩

روز جهانی کوروش

نامه ۲، آبان ١٣٨٩

شماره دوم

نامه ۳، آذر ١٣٨٩

گوانگ ژو و خلیج ع ر ب ی

نامه ۴، آذر ١٣٨٩

نوروز ٩٠

نامه ۵، اسفند ١٣٨٩

شماره سوم

نامه ۶، اردیبهشت ١٣٩٠

سالروز پیروزی کاوه

نامه ۷، مهر ١٣٩٠

شماره چهارم

نامه ۸، مهر ١٣٩٠

جشن آذرگان

نامه ۹، آذر ١٣٩٠

شماره پنجم

نامه ۱۰، اسفند ١٣٩٠

خلیج فارس برای همیشه

نامه ۱۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

شماره ششم

نامه ۱۲، آبان ۱۳۹۱

شب یلدا

نامه ۱۳، آذر ۱۳۹۱

شماره هفتم

نامه ۱۴، اسفند ۱۳۹۱

 

 

روشنگری:

گاه نامه «نیلوفر ایرانی» در مهر ماه سال ۱۳۸۹ با هم اندیشی «مجید خالقیان» (از اعضای شورای مرکزی کانون ایران شناسی در آن زمان) و «حسین گودرزی» (از بنیان گذاران کانون ایران شناسی) و پذیرفتن بانو «لیدا رحمانی» (دبیر کانون در آن زمان) بنیان نهاده شد.

 

پروانه دار (صاحب امتیاز):

کانون ایران شناسی و گردشگری دانشگاه دامغان

 

گردانندگان(مدیر مسئول و سر دبیر):

مهر ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱: مجید خالقیان

بهمن ۱۳۹۱ و پس از آن: لیدا رحمانی

 

سرپرستان نگارندگان (سرپرستان هیئت تحریریه):

مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰: عارفه نبوی

خرداد ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۰: لیلا طالبی

بهمن ۱۳۹۰ و پس از آن: شکوفه صحرایی

 

رویه آرایی (گرافیک و صفحه آرایی):

مجید خالقیان

 

دیگر دست اندرکاران و همیاران:

حافظ تقی پور، حامد آذری، حسین دومهری، رحمان رمضانی، رضا معزی، محسن طزری، محسن قنادی، مژگان عابدی، میثم اکبری

/ 0 نظر / 26 بازدید