سخن مدیر مسئول

برای میهن دوستان ایران اصطلاحات زیادی به کار می برند.

برخی می گویند «ملی گرا» ، برخی می گویند «ناسیونالیسم»، برخی می گویند «کوروش پرست!!!! » برخی هم می گویند«پان فارس».

همه ی این ها تعاریف خاص خودشان را دارند و شاید فقط به درد خودشان بخورد.

والا ترین درجه ی میهن دوستی را فردوسی بزرگ به ما آموخت.

احترام به بیگانگان در عین بزرگداشت ایران و ایرانی در شاهنامه به چشم می خورد.

هرگز نژاد پرستی و لجاجت در آثار این یگانه مرد تاریخ بشریت به چشم  نمی خورد .

پس اگر «فردوسی وار» به کشورمان عشق بورزیم ، میهن دوست راستین هستیم .

 

/ 0 نظر / 20 بازدید