نیلوفر ایرانی در همایش مدیران مسئول سراسر کشور

نکته ی قابل توجهی که در این همایش می توان به آن اشاره کرد، یاد شدن از نام «نیلوفر ایرانی» در نشریه «خانه ما» به صاحب امتیازی «خانه نشریات اداره کل وزارت علوم» و به مدیر مسئولی «سروناز حر» بود.

مدیر مسئول نشریه نیوفر ایرانی در بخش تریبون آزاد این همایش، شرکت کرد و مجری برنامه به اشتباه نام نشریه را «نیلوفر آبی» عنوان کرد و همین موضوع باعث شد که مدیرمسئول گاهنامه نیلوفر ایرانی در صحبت هایش این موضوع را اصلاح کند.

نشریه «خانه ما» که اوضاع و احوال همایش را به زبانی طنز بیان می کرد، در مطلبی با عنوان «نکاتی در باب همایش نشینی» این موضوع را به این شکل پوشش داد:

«اگر مجری هم اشتباهی اسم نشریه تان را به جای نیلوفر ایرانی، نیلوفر آبی خواند، شما خودتان پشت تریبون حسابی از خجالتش در آیید.»

/ 1 نظر / 47 بازدید
اریوبرزن

اینجاست که باید بگیم ایول ایول داشمجید و ایول