پارس دریا

 

آیا دشمنان آینده خاور میانه را این گونه می خواهند ؟!

شاید در ابتدا به نظر بیاید که اینهمه تأکید بر روی یک نام برای چیست ؟!

اینهمه نزاع  طرفین آن هم بر سر نام یک خلیج برای چیست ؟! در صورتی که فرقی نمی کند نامش خلیج فارس باشد و یا هر نام دیگری!!

از طرفی تأکید برخی از حکومت های عربی بر این موضوع بسیار جالب به نظر می رسد و هنگامی که این تأکید را در کنار رفتار این حکومت ها در این چند دهه می گذاریم، متأسفانه اهداف شوم و زشتی به نظر می رسد.

چندی است مشاهده می شود برخی با رفتار و گفتار معنا داری به دنبال آن هستند که اعراب جهان حتی اعراب ساکن در مرزهای ایران را متقاعد کنند که نام این خلیج باید تغییر پیدا کند.

وقتی به جنگ هشت ساله ایران و عراق نگاه می اندازیم می بینیم که حمله صدام با حمایت همه جانبه ی این کشور های عربی روبروست و حتی عربستان سعودی حاضر است غرامت جنگ را به ایران بپردازد اما به شرط آن که ایران در جنگ  محکوم شود !!!!

متأسفانه رفتار تبعیض آمیز این کشور ها را با مردم ایران می بینیم که در چند مورد در فرودگاه ها به اوج خودش رسید. همه این موارد اهدافی شوم را به ذهن آدمی می رساند و جالب آنکه در مواردی با چراغ سبز دشمنان اصلی جمهوری اسلامی ایران همراه است.

بعد از ماجرای اسناد ویکی لیکس که البته در ایران زیاد جدی گرفته نشد ( کاش می شد این موضوع را بیشتر بررسی کرد !!! ) رفتار همین کشور ها با قیام های منطقه جالب توجه بود و باز هم اهداف شوم و زشتی را به خاطر آدمی آورد.

درست است که مسئولین ما در بسیاری از موارد واکنش درخوری به این ادعا ها نمی دهند، اما حیای همسایگان عرب کجا رفته است ؟؟!!

/ 0 نظر / 22 بازدید